Záverečné práce


Aplikácia slúži na vyhľadávanie záverečných prác na MENDELU. Záverečné práce je možné vyhľadávať zadaním názvu, autora alebo kľúčového slova. Ďalšou možnosťou je tvorba prehľadov pre dané pracovisko, vedúceho práce alebo študijný program.

Vyhľadávanie   Prehľad podľa pracoviska   Prehľad podľa vedúceho      


Povinnosť odovzdávať záverečnú prácu v elektronickej podobe bola stanovená od 1.5.2006. Práce odovzdané pred týmto dátumom nemusia byť v systéme vložené.

Pomocou nasledujúceho formulára môžete vyhľadávať záverečné práce na MENDELU zadaním názvu, autora alebo kľúčového slova. Výsledný výpis je možné obmedziť na určitý typ práce, pracovisko a univerzitné obdobie.

Záverečná práca:
  
Hľadať v poliach:
názov    autor    kľúčové slová
Obmedziť na stav:

Typ záverečnej práce:
Bakalárska práca
Diplomová práca
Dizertačná práca
Habilitačná práca
Záverečná práca
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
Záverečná práca - zahraniční študenti

  
Pracovisko:
Agronomická fakulta
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Institut celoživotního vzdělávání
Lesnická a dřevařská fakulta
Provozně ekonomická fakulta
Rektorát
Zahradnická fakulta

  
Univerzitné obdobie:
nasledujúce obdobie
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
staršie obdobie
nezadané

Jazyk:
Čeština
Angličtina
Slovenčina
Bulharčina
Čínština
Francúzština
Nemčina
Španielčina
Taliančina
nezadané