Závěrečné práce


Aplikace slouží k vyhledávání závěrečných prací na MENDELU. Závěrečné práce je možné vyhledávat zadáním názvu, autora nebo klíčového slova. Další možností je tvorba přehledů pro dané pracoviště, vedoucího práce či studijní program.

Vyhledávání   Přehled dle pracoviště
   
Přehled dle vedoucího   Přehled dle oponenta
   


Povinnost odevzdávat závěrečnou práci v elektronické podobě byla stanovena od 1.5.2006. Práce odevzdávané před tímto datem nemusí být v systému vloženy.

Pomocí následujícího formuláře můžete vyhledávat závěrečné práce na MENDELU zadáním názvu, autora či klíčového slova. Výsledný výpis je možné omezit na určitý typ práce, pracoviště a univerzitní období.

Závěrečná práce:
  
Hledat v polích:
název    autor    klíčová slova
Omezit na stav:

Typ závěrečné práce:
Bakalářská práce
Diplomová práce
Disertační práce
Habilitační práce
Závěrečná práce
Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Závěrečná práce - zahraniční studenti

  
Pracoviště:
Agronomická fakulta
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Institut celoživotního vzdělávání
Lesnická a dřevařská fakulta
Provozně ekonomická fakulta
Rektorát
Zahradnická fakulta

  
Univerzitní období:
následující období
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
starší období
nezadáno

Jazyk:
Čeština
Angličtina
Slovenština
Bulharština
Čínština
Francouzština
Italština
Němčina
Španělština
nezadáno