Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Reproduction of selected species of birds reared in a zoo
Written by (author): Ing. Kristýna Holcová
Department: Department of Animal Breeding (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D.
Opponent:Ing. Marek Zatloukal, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Reprodukce vybraných druhů ptáků chovaných v ZOO
Summary:Bakalářská práce je zaměřena na etologický pohled na reprodukci vybraných druhů ptáků ve volné přírodě a zoologické zahradě. Cílem práce je popsání námluvních tanců v přírodě a zhodnocení provádění tanců u těchto druhů ptáků chovaných v zoologické zahradě. V úvodu je zhodnocen význam zoologických zahrad. V další části je popsán život vybraných druhů ptáků ve volné přírodě a problémy spojené s chovem v zoologické zahradě. V závěru je shrnutí rozdílů reprodukce vybraných druhů ptáků žijících na svobodě a chovaných v zoologických zahradách.
Key words:sovice sněžní, reprodukce, etologie, ptáci, orel stepní

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisSupervisor's reviewOpponent's review