Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Fibre analyse in the production of the MDF boards
Written by (author): Ing. Pavel Hupka
Department: Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
Thesis supervisor: doc. Dr. Ing. Jaroslav Hrázský
Opponent:Ing. David Jílek
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Analýza vlákna ve výrobě desek MDF
Summary:Tato bakalářská práce je rozdělena na několik dílčích část, ve kterých je popsána cha-rakteristika desek MDF, technologie výroby MDF suchým způsobem, dokončování vláknitých desek, požadavky na vláknité desky. V úvodní části práce je definováno proč jsem se této problematice týkající se analýzy vlákna věnoval a jaké jsou cíle této práce. V další části práce je charakteristika MDF desek, produkce v EU, dále je popsa-ná technologie výroby desek MDF respektive jednotlivé technologické procesy při vý-robě desek, dokončovací operace a požadavky na mechanicko -- fyzikální vlastnosti. Další část popisuje postup při analýze vzorků vlákna a následný pracovní postup pro uchovávání vzorku a sítovou analýzu. A v poslední části jsou již vlastní výsledky ex-perimentu, jejich diskuse. Závěrem práce je hodnocení výsledků, použitá literatura.
Key words:odkorňování, rozvlákňování, defibrátor, broušení, povrchová úprava, lisování, formátování, vlákno, sítová analýza, sušení

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Dr. Ing. Jaroslav Hrázský.