Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Interakce 2,4-D a etylénu v růstu tabákové BY-2 suspenze
Autor: Bc. Kateřina Muselíková
Pracovisko:
Ústav biologie rostlin (AF)
Vedúci práce:
RNDr. Ing. Marek Klemš, Ph.D.
Oponent:Mgr. Štěpán Zezulka, Ph.D.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:
Interakce 2,4-D a etylénu v růstu tabákové BY-2 suspenze
Abstrakt:
Studium rostlinných buněčných materiálů je bohatým zdrojem informací jak na teoretické, tak praktické úrovni. Buněčné suspenze tabákové linie BY-2 jsou studijním modelem využívaným pro exaktní studium vlivu fytohormonů na rostlinné buňky, při studiu stresů, buněčného dělení, apoptózy, procesů sekundárního metabolizmu, indukci enzymů a projevů genové exprese. Jako výhoda je ve zdrojích uváděn její rychlý růst. 2,4-D je syntetická látka, která se ve vyšších koncentracích využívá jako herbicid, který radikálně mění obsah nativních růstových regulátorů a pronikavě zasahuje i do metabolizmu rostliny. Fyziologické účinky nižších koncentrací 2,4-D jsou využívány v indukci dediferenciace in vitro. Výsledkem dediferenciačních procesů je tvorba buněčných suspenzí. Této vlastnosti je využíváno i při udržování buněčné suspenze BY-2. Etylén je známá signální molekula zprostředkující reakci rostliny na stresové podmínky. Byl zjištěn synergický účinek auxinů na tvorbu etylénu. Auxiny stimulují v pletivech produkci etylénu a ten ve zvýšené koncentraci inhibuje jejich další tvorbu. Proto bývá etylén běžně chápán jako antagonisticky působící látka na všechny typy fytohormonů. Tabáková BY-2 suspenze byla využita právě pro sledování vzájemných vztahů mezi 2,4-D, ACC a etylénem. Sledování týdenní generační doby BY-2 při různých koncentracích ukázaly na rozdíly v produkci ACC a etylénu v závislosti na množství 2,4-D v kultivačním médiu. Během generační doby se navíc ukázalo, že buňky produkují další látky, s největší pravděpodobností pektiny, které běžně brání buňku před působením stresorů. Na základě morfologie tak lze konstatovat, že i nízké 1,0 mikromolární koncentrace 2,4-D lze označit jako stresor. Složení kultivačního média podporovalo přirozené želírovací vlastnosti pektinů, čímž lze vysvětlit i stabilizování vzniklých buněčných řetízků. Buňky, které během generační doby nevytvořily "pektinový štít", byly na konci generační doby mrtvé.
Kľúčové slová:
etylén, viabilita, programovaná buněčná smrt, PCD, AL-PCD, apoptóza, pektiny, BY-2 buněčná suspenze, 2,4-dichlorfenoxyoctová kyselina, 2,4-D, 1-aminocyklopropan-1-karboxylová kyselina, ACC, mutagenita, pektinový štít

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Posudok vedúceho

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa RNDr. Ing. Marek Klemš, Ph.D..