Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Interaction of 2,4-D and Ethylene in the Growth of Tobacco BY-2 Suspension
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Mgr. Štěpán Zezulka, Ph.D.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Interakce 2,4-D a etylénu v růstu tabákové BY-2 suspenze
Summary:
Studium rostlinných buněčných materiálů je bohatým zdrojem informací jak na teoretické, tak praktické úrovni. Buněčné suspenze tabákové linie BY-2 jsou studijním modelem využívaným pro exaktní studium vlivu fytohormonů na rostlinné buňky, při studiu stresů, buněčného dělení, apoptózy, procesů sekundárního metabolizmu, indukci enzymů a projevů genové exprese. Jako výhoda je ve zdrojích uváděn její rychlý růst. 2,4-D je syntetická látka, která se ve vyšších koncentracích využívá jako herbicid, který radikálně mění obsah nativních růstových regulátorů a pronikavě zasahuje i do metabolizmu rostliny. Fyziologické účinky nižších koncentrací 2,4-D jsou využívány v indukci dediferenciace in vitro. Výsledkem dediferenciačních procesů je tvorba buněčných suspenzí. Této vlastnosti je využíváno i při udržování buněčné suspenze BY-2. Etylén je známá signální molekula zprostředkující reakci rostliny na stresové podmínky. Byl zjištěn synergický účinek auxinů na tvorbu etylénu. Auxiny stimulují v pletivech produkci etylénu a ten ve zvýšené koncentraci inhibuje jejich další tvorbu. Proto bývá etylén běžně chápán jako antagonisticky působící látka na všechny typy fytohormonů. Tabáková BY-2 suspenze byla využita právě pro sledování vzájemných vztahů mezi 2,4-D, ACC a etylénem. Sledování týdenní generační doby BY-2 při různých koncentracích ukázaly na rozdíly v produkci ACC a etylénu v závislosti na množství 2,4-D v kultivačním médiu. Během generační doby se navíc ukázalo, že buňky produkují další látky, s největší pravděpodobností pektiny, které běžně brání buňku před působením stresorů. Na základě morfologie tak lze konstatovat, že i nízké 1,0 mikromolární koncentrace 2,4-D lze označit jako stresor. Složení kultivačního média podporovalo přirozené želírovací vlastnosti pektinů, čímž lze vysvětlit i stabilizování vzniklých buněčných řetízků. Buňky, které během generační doby nevytvořily "pektinový štít", byly na konci generační doby mrtvé.
Key words:
etylén, viabilita, programovaná buněčná smrt, PCD, AL-PCD, apoptóza, pektiny, BY-2 buněčná suspenze, 2,4-dichlorfenoxyoctová kyselina, 2,4-D, 1-aminocyklopropan-1-karboxylová kyselina, ACC, mutagenita, pektinový štít

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user RNDr. Ing. Marek Klemš, Ph.D..