Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Interakce 2,4-D a etylénu v růstu tabákové BY-2 suspenze
Autor:
Bc. Kateřina Muselíková
Pracoviště: Ústav biologie rostlin (AF)
Vedoucí práce: RNDr. Ing. Marek Klemš, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Štěpán Zezulka, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Interakce 2,4-D a etylénu v růstu tabákové BY-2 suspenze
Abstrakt:
Studium rostlinných buněčných materiálů je bohatým zdrojem informací jak na teoretické, tak praktické úrovni. Buněčné suspenze tabákové linie BY-2 jsou studijním modelem využívaným pro exaktní studium vlivu fytohormonů na rostlinné buňky, při studiu stresů, buněčného dělení, apoptózy, procesů sekundárního metabolizmu, indukci enzymů a projevů genové exprese. Jako výhoda je ve zdrojích uváděn její rychlý růst. 2,4-D je syntetická látka, která se ve vyšších koncentracích využívá jako herbicid, který radikálně mění obsah nativních růstových regulátorů a pronikavě zasahuje i do metabolizmu rostliny. Fyziologické účinky nižších koncentrací 2,4-D jsou využívány v indukci dediferenciace in vitro. Výsledkem dediferenciačních procesů je tvorba buněčných suspenzí. Této vlastnosti je využíváno i při udržování buněčné suspenze BY-2. Etylén je známá signální molekula zprostředkující reakci rostliny na stresové podmínky. Byl zjištěn synergický účinek auxinů na tvorbu etylénu. Auxiny stimulují v pletivech produkci etylénu a ten ve zvýšené koncentraci inhibuje jejich další tvorbu. Proto bývá etylén běžně chápán jako antagonisticky působící látka na všechny typy fytohormonů. Tabáková BY-2 suspenze byla využita právě pro sledování vzájemných vztahů mezi 2,4-D, ACC a etylénem. Sledování týdenní generační doby BY-2 při různých koncentracích ukázaly na rozdíly v produkci ACC a etylénu v závislosti na množství 2,4-D v kultivačním médiu. Během generační doby se navíc ukázalo, že buňky produkují další látky, s největší pravděpodobností pektiny, které běžně brání buňku před působením stresorů. Na základě morfologie tak lze konstatovat, že i nízké 1,0 mikromolární koncentrace 2,4-D lze označit jako stresor. Složení kultivačního média podporovalo přirozené želírovací vlastnosti pektinů, čímž lze vysvětlit i stabilizování vzniklých buněčných řetízků. Buňky, které během generační doby nevytvořily "pektinový štít", byly na konci generační doby mrtvé.
Klíčová slova:
etylén, viabilita, programovaná buněčná smrt, PCD, AL-PCD, apoptóza, pektiny, BY-2 buněčná suspenze, 2,4-dichlorfenoxyoctová kyselina, 2,4-D, 1-aminocyklopropan-1-karboxylová kyselina, ACC, mutagenita, pektinový štít

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele RNDr. Ing. Marek Klemš, Ph.D..