Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Final thesis
Thesis title:Electronic communication of school with students
Written by (author):
Mgr. Jakub Fabián
Department:
Institute of Lifelong Learning
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Elektronická komunikace školy se žáky
Summary:Práce se zabývá technologiemi potřebnými pro možnou komunikaci střední školy se svými žáky, popřípadě s jejich rodiči (zákonnými zástupci) a z části též s veřejností. Stěžejní část práce představuje návrh konkrétního, pro školu dostupného, řešení komunikace, se zaměřením na veřejné informace, studijní agendy a počítačem podporovanou výuku.
Key words:počítačem podporovaná výuka, škola a žáci, elektronická komunikace, veřejné informace, studijní agendy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Supervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Dr. Ing. Jiří Rybička.