Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Natural park Třebíčsko
Written by (author): Bc. Simona Gastová
Department: Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
Thesis supervisor: RNDr. Pavel Trnka, CSc.
Opponent:Mgr. Pavel Vaněk
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Přírodní park Třebíčsko
Summary:V bakalářské práci na téma Přírodní park Třebíčsko jsem se nejprve zaměřila na základní právní předpis vztahující se k přírodnímu parku a krajinnému rázu. Přírodní park definuje zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a to ve stejném paragrafu jako krajinný ráz (§12), k jehož ochraně má mimo jiné sloužit. V dalších bodech popisuji vymezení, přírodní a socioekonomický rámec přírodního parku a přírodní památky, které se zde vyskytují. Deklarovaná omezení z pozice místních obyvatel, obcí a omezení vlastnického práva ve vztahu k ochraně přírody a krajinného rázu, vyplývající ze zákona 114/1992 Sb. SWOT analýzu mikroregionu Třebíčsko zaměřenou na obyvatelstvo a bydlení, dopravní a technickou infrastrukturu, občanskou vybavenost, životní prostředí, cestovní ruch a hospodářství. Rekreační aktivity v přírodním parku, turistickou a občanskou infrastrukturu.
Key words:přírodní park, Třebíčsko, krajinný ráz

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user RNDr. Pavel Trnka, CSc..