Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Interior design café
Written by (author): Ing. Michal Zahradník
Department: Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
Thesis supervisor: Ing. arch. Hynek Maňák, Ph.D.
Opponent:Ing. arch. Libor Novák
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Návrh interiéru kavárny
Summary:Bakalářská práce se zabývá studiem veřejného interiéru, konkrétně kavárny. Práce se skládá z části teoretické a praktické. Praktická část má za úkol představit návrh interiéru vytvořeného v prostorách starého mlýna a nábytkového prvku (barového pultu) vloženého do tohoto interiéru. Jako zdroj výchozích informací je rešerše historického a současného stavu neboli teoretická část, kde je zkoumáno jak celkové rozvržení interiéru, tak jednotlivé segmenty kavárenského nábytku. Důležitým výstupem práce je zhodnocení výsledků a informací v praxi při následném možném zhotovování interiéru.
Key words:veřejný interiér, kavárna, barový pult

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. arch. Hynek Maňák, Ph.D..