Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Research of the Genetic Principle Color in Yorkshire Terrier
Written by (author): Ing. Alena Jurčeková
Department: Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
Thesis supervisor: Ing. Libor Stehlík, Ph.D.
Opponent:Ing. Petra Bartoňová, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Výzkum genetického založení zbarvení u jorkšírského teriéra
Summary:U jorkšírského teriéra rozlišujeme několik barevných variant -- klasického black/blue and tana, biewera, golddusta, čokoládové zbarvení, biro biewera, goldena, hořčicové zbarvení a zbarvení ocean pearl. V České republice je Mezinárodní kynologickou federací (FCI) uznaná pouze kombinace black/blue and tan, přesto se u nás najdou chovatelé, kteří si oblíbili některou z barevných variant a postupně u nás chov rozšiřují. Barevné varianty se ve vrzích vyskytovaly vždy. Aby je mohli chovatelé cíleně křížit a produkovat, bylo by vhodné provádět u psů analýzu DNA v lokusech pro zbarvení. Přenos světlých odstínů srsti (žlutá, zlatá, krémová) zajišťuje gen MC1R a jeho recesivní projev e/e, čokoládoví psi jsou homozygoti b/b v genu TYRP1. Gen MITF se projevuje u recesivních homozygotů (sp/sp) jako nepravidelná bílá skvrnitost (biewer, biro bewer, golddust). Různé způsoby zesvětlování nebo šednutí jsou pravděpodobně způsobeny genem MLPH nebo progresivním šedivěním. Cílem práce je charakterizovat genetické založení a vybrat vhodné kandidátní geny s působením na různé barevné varianty u jorkšírského teriéra. Byla sestavena skupina zvířat, u kterých byly geny s vlivem na zbarvení analyzovány. Byly testovány dva geny -- MC1R a TYRP1. Projev recesivního homozygota v MC1R by měl být pes světlého zbarvení. V naší zkoumané skupině zvířat nebyla tato hypotéza potvrzena. Světle zbarvení psi (golddusti, goldeni, hořčicově a ocean pearl zbarvení jedinci) nesli genotypy E/E nebo E/e, a to i přes opakované analýzy za různých podmínek. Funkčnost metody byla potvrzena testováním zlatého retrívra a žlutého labradorského retrívra. Výsledek této analýzy nám naznačuje možný vliv jiného genu na světlé zbarvení u jorkšírských teriérů, případně možnost dokonalejší optimalizace stávající metody. Gen TYRP1 se projevuje hnědým zbarvením. Testují se u něj 3 možné mutace. Nejprůkaznější mutací je mutace Q331ter na 5. exonu. Hnědí jedinci byli v této mutaci recesivně homozygotní. U mutací 345delP a S41C se projevovali pouze jako dominantní homozygoti, příp. heterozygoti. Neustále probíhá výzkum interakcí jednotlivých genů a objevují se nové mutace a geny, které spolu vytváří nové barevné varianty nebo vysvětlují princip stávajících známých barev.
Key words:Jorkšírský teriér, TYRP1, kandidátní geny zbarvení, MC1R

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisErrataSupervisor's reviewOpponent's review