Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Testing of plagiarism detection systems
Written by (author): Bc. Jan Mudra
Department: Department of Informatics (FBE)
Thesis supervisor: Ing. Dita Dlabolová, Ph.D.
Opponent:Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Testování systémů pro detekci plagiátorství
Summary:Obsahem bakalářské práce je otestování a vyhodnocení výsledků vybraných systémů pro detekci plagiátorství. V rámci práce bylo otestováno 17 systémů pro detekci plagiátorství nad testovací sadou dokumentů v českém jazyce v různých formách plagiátorství a různých maskovacích praktikách. Bakalářská práce byla součástí mezinárodního projektu Testing of Support Tools for Plagiarism detection (TeSToP), který testuje systémy pro detekci plagiátorství v několika jazycích.
Key words:StrikePlagiarism.com, Copyscape, Odevzdej.cz, Turnitin, Theses, testování, Urkund, plagiátorství

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Dita Dlabolová, Ph.D..