Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The Development of Landownership in Selected Cadastral Area
Written by (author): Ing. Zuzana Baštářová
Department: Department of Applied and Landscape Ecology (FA)
Thesis supervisor: prof. Ing. František Toman, CSc.
Opponent:doc. Ing. František Doušek, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vývoj vlastnických vztahů k půdě ve vybraném katastrálním území
Summary:Bakalářská práce na téma Vývoj vlastnických vztahů k půdě ve vybraném katastrálním území se zaměřuje na vývoj jednotlivých vlastnických vztahů v k.ú. Žebětín. V první části této práce je zachycen historický vývoj v období feudalismu, socialismu, kapitalismu a současnosti. V druhé části je popsán vývoj vybraných parcel v k.ú. Žebětín.
Key words:Žebětín, parcela, půda, vlastnictví

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review