Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Factors influencing shaping stability plywoods in plant TON Holešov
Written by (author): Ing. Tadeáš Měrka
Department:
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
Thesis supervisor:
Opponent:
Miroslav Kafka
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Faktory ovlivňující tvarovou stabilitu překližovaných výlisků v závodě TON Holešov
Summary:
Diplomová práce posuzuje tvarovou stabilitu a kvalitu lepení ve výrobě překližovaných výlisků v závodě TON a. s. Holešov. Podává přehled o dané problematice, charakteristice vrstvených lepených materiálů, jejich výrobě a použití a specifikuje tvarované vrstvené výrobky. Hodnotí vybrané druhy výlisků a lepidel používaných na výrobu dílců sedacího nábytku. Testuje vybrané fyzikální a mechanické vlastnosti překližek, vlhkost, hustotu, pevnost v ohybu, modul pružnosti v ohybu, pevnost lepené spáry a další faktory ovlivňující tvarovou stabilitu překližovaných výlisků. Dosažené výsledky vyhodnocuje, statisticky analyzuje a porovnává s dostupnou literaturou. Na základě výsledků navrhuje opatření pro zlepšení tvarové stability překližovaných výlisků v daném závodě.
Formula clause:
Diplomová práce je podle rozhodnutí děkana LDF ze dne 4.4.2016 neveřejná. Autor nesouhlasí se zveřejněním v souladu s § 47b zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů a v souladu s platnou Směrnicí o zveřejňování vysokoškolských závěrečných prací.
Key words:paření, tvarová stabilita, formaldehyd, překližka, vlhkost

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Supervisor's review

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Dr. Ing. Pavel Král.