Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Possibilities of farm involvement into commodity chain of milk
Written by (author):
Department:
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
Thesis supervisor:
Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.
Opponent:
Ing. Miroslav Duda, CSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Možnosti zapojení zemědělského podniku do komoditní vertikály mléka
Summary:
Diplomová práce se zabývá charakteristikou změn způsobených rozvojem agrobyznysu a některých specifik formování podnikatelského prostředí českých zemědělských podniků vyvolaných transformačními procesy a vstupem České republiky do Evropské unie. Práce charakterizuje vývoj komoditní vertikály mléka v podmínkách České republiky, zabývá se postavením zemědělských podniků v jejím rámci, a také základními faktory determinujícími úspěšnost prvovýroby. Na základě zjištěných poznatků práce pojednává o odstranění závislosti konkrétního podniku na navazujícím článku komoditní vertikály mléka. Stěžejní částí práce je podnikatelský plán samostatného zpracování faremní produkce mléka. Ze zjištěných výsledků vyplývá, že samostatné zpracování faremní produkce se v dnešních podmínkách jeví jako jeden z vhodných způsobů, jak udržet životaschopnost malých a středních zemědělských podniků.
Formula clause:
Jménem ekofarmy v Nelepči žádám o utajení diplomové práce Možnosti zapojení zemědělského podniku do komoditní vertikály mléka dle směrnice č. 5/2013 Zveřejňování vysokoškolských prací. Práce obsahuje interní data, jejichž uveřejněním by došlo k porušení ochrany obchodního tajemství.
Key words:
komoditní vertikála, agrobyznys, mléko, mlékárenské výrobky, faremní zpracování mléka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D..