Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Data mining in major statistical sets of medical data
Written by (author): Ing. Jan Cupal
Department: Department of Informatics (FBE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jan Žižka, CSc.
Opponent:Ing. Naděžda Chalupová, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Dolování znalostí z rozsáhlých statistických souborů lékařských dat
Summary:V teoretické části práce se seznámíme s pojmy, které úzce souvisí se zkoumanou problematikou. Tyto poznatky poté využijeme při analýze lékařských dat a k vhodnému zvolení algoritmů, které použijeme při dolování znalostí z dat. Získané výsledky otestujeme a na základě těchto výsledků zhotovíme závěr. Praktická část bude probíhat v programu od společnosti IBM SPSS Statistics a programu IBM SPSS Modeler.
Key words:analýza, data, data mining, diplomová práce, rakovina, výzkum

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Jan Žižka, CSc..