Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Comparison of personal income tax in the Czech Republic and Slovakia
Written by (author): Ing. Markéta Smutná
Department: Department of Accounting and Taxes (FBE)
Thesis supervisor: Mgr. Ing. Lucie Formanová, Ph.D.
Opponent:Ing. Kateřina Krchnivá, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Komparace zdanění příjmů fyzických osob v ČR a na Slovensku
Summary:Bakalářská práce se zabývá komparací zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku. Zaměřuje se na daňové soustavy každé země a identifikaci rozdílů při stanovování výsledné daňové povinnosti. Praktická část obsahuje porovnání výsledného daňového zatížení na zvolených skupinách daňových poplatníků v obou zemích Evropské unie.
Key words:Česká republika, daň z příjmů fyzických osob, daňová soustava, daň, Slovensko, komparace, poplatník

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Mgr. Ing. Lucie Formanová, Ph.D..