Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Influence of extreme conditions on strength of glued joints by using of adhesives glues
Written by (author): Bc. Vojtěch Laštovička
Department: Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D.
Opponent:Ing. Petr Čech, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vliv extrémních podmínek na pevnost lepených spojů při použití klihových lepidel
Summary:Bakalářská práce se zabývala vlivem extrémních klimatických podmínek na pevnost lepeného spoje několika druhy klasických živočišných lepidel (kostní, kožní, králičí, rybí, kaseinové a albuminové klihy). Pro ověřování pevnost lepených spojů klihových spojů bylo vybráno masivní dřevo smrk. Lepené spoje byly vystaveny působení normálním a extrémním (vysoké vlhkosti a nízké teplotě) podmínkám. Po klimatizaci vzorků lepených spojů v extrémních podmínkách byly porovnány pevnosti lepených spojů na smyk v tahu. Současně byla zkoušená odolnost lepeného spoje vůči zvyšující se teplotě.
Key words:Lepené spoje, klihová lepidla, extrémní podmínky, pevnost spoje, pevnost ve smyku v tahu

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D..