Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Focus and construction-technical survey roof structure of the church of St. Matthew in the village Postřelmov
Written by (author): Ing. Jan Mičunda
Department: Department of Wood Science (FFWT)
Thesis supervisor: Ing. Jan Baar, Ph.D.
Opponent:Ing. Michal Kloiber, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Zaměření a stavebně-technický průzkum krovové konstrukce kostela Sv. Matouše v obci Postřelmov
Summary:V této diplomové práci je posouzen stav krovu a věže kostela sv. Matouše v Postřelmově. Hlavním cílem je zakreslení, posouzení stavebně-technického průzkumu a dendrochronologického datování. Základním hodnocením je rozbor jednotlivých částí stavby a jejich typologie. U zakreslení je cílem zaměřit a vytvořit výkresovou dokumentaci krovu, včetně kostelní věže. Ve stavebně-technickém hodnocení je cílem zhodnotit konstrukční ochranu, nalézt, identifikovat a zjistit napadení biologickými škůdci a u dendrochronologického datování se pokusit zjistit přesný rok výstavby a letopočty případných oprav. Podle výsledků budou navržena sanační opatření, která směřují k zachování dřevěných prvků ve vyhovujícím stavu.
Key words:dřevokazný hmyz, dřevokazné houby, plísně, kostelní věž, krov, stavebně-technický průzkum, dendrochronologické datování

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review