Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Analysis of textbook for secondary school vocational subject Marketing
Written by (author): Bc. Ing. Ondřej Dufek, Ph.D., DiS.
Department: Department of Social Science (ILE)
Thesis supervisor: Ing. Lenka Danielová, Ph.D.
Opponent:doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Analýza učebnice pro odborný předmět Marketing SOŠ
Summary:Předložená bakalářská práce se věnuje problematice hodnocení náročnosti učeb-nice marketingu pro střední školy obchodního zaměření jakožto didaktického tex-tu. V části Současný stav poznání se práce věnuje významu hodnocení náročnosti učebnic a různým metodologickým přístupům. V praktické části je analyzován trh s učebnicemi marketingu pro střední školy obchodního zaměření a je provedena analýza náročnosti učebnice Marketing od autora Moudrý, M., která nemá schvalovací doložku od MŠMT ČR. V práci je zpracována recenze této učebnice. Je zpracována analýza komplexní míry obtížnosti textu a analýza didaktické vybavenosti učebnice. Učebnice je také hodnocena z pohledu schvalovací doložky MŠMT ČR s využitím hodnotícího formuláře. Na základě provedených analýz jsou následně uvedena praktická doporučení pro pedagogickou praxi.
Key words:učebnice, hodnocení obtížnosti učebnice, marketing

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Lenka Danielová, Ph.D..