Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Studium vlivu ionizace prostředí na redukci vybraných emitovaných VOC látek
Autor: Ing. Adéla Kalousová
Pracoviště: Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
Vedoucí práce: Ing. Zdeněk Muzikář, Ph.D.
Oponent:doc. Dr. Ing. Petr Brunecký
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Studium vlivu ionizace prostředí na redukci vybraných emitovaných VOC látek
Abstrakt:Práce se zabývá vlivem ionizace prostředí na redukcí emisí VOC látek z povrchově upravených nábytkových dílců ve formě hranolků. Dále shrnuje poznatky o prostředí, charakterizuje použité nátěrové hmoty, ionizaci prostředí. Měřením emisí z povrchově upravených ploch před ionizací prostředí a po ionizaci prostředí bylo zjištěno, že ionizace má vliv na emise VOC látek. Výsledky ukázaly, že ionizace prostředí má pozitivní vliv na kvalitu prostředí a snižuje obsah škodlivých látek.
Klíčová slova:VOC látky, ionty, nátěrová hmota, ionizace

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadáníZávěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta