Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The use of nitrogen fertilizers with inhibitors in nutrition of the winter wheat
Written by (author): Ing. Jiří Bláha
Department: Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.
Opponent:Ing. Milan Hrůza, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Využití dusíkatých hnojiv s inhibitory ve výživě pšenice ozimé
Summary:Práce se zabývá vlivem stabilizovaných dusíkatých hnojiv na bázi močoviny na výživný stav porostu ve fázi metání, výnos zrna, objemovou hmotnost zrna, obsah dusíkatých látek a lepku v zrnu a sedimentační hodnotu. Daná problematika byla řešena v hospodářském roce 2010/2011 formou maloparcelkového polního pokusu na dvou lokalitách, v okolí obce Žabčice u Brna. První lokalitou byla polní pokusná stanice Obora s úrodnými hlubokými půdami a dostatkem vláhy. Druhá lokalita, Písky se vyznačuje písčitými výsušnými půdami. Do pokusu byly zařazeny tyto varianty hnojení: 1. Nehnojená kontrola, 2. Ledek amonný s dolomitem, 3. Močovina, 4. Urea Stabil (močovina s inhibitorem ureázy), 5. ALZON 46 (močovina s inhibitorem nitrifikace). Výživný stav porostu ve fázi metání nebyl ovlivněn lokalitou. Naopak vliv hnojení byl průkazný a statisticky lepších výsledků bylo dosaženo u hnojiv s amidickým dusíkem. Výnos zrna byl ovlivněn lokalitou a variantou hnojení. Mezi jednotlivými hnojenými variantami však nebyly statisticky průkazné rozdíly. Objemová hmotnost zrna byla ovlivněna pouze lokalitou pěstování, způsob hnojení neměl průkazný vliv. Ostatní sledované jakostní znaky byly významně ovlivněny lokalitou i variantami hnojení. Rozdíly mezi hnojenými variantami byly statisticky neprůkazné. Ze zjištěných výsledků tak není možné prokázat lepší účinek hnojiv s inhibitory oproti běžným hnojivům.
Key words:dusíkatá hnojiva, inhibitor ureázy, pšenice ozimá, výnos zrna, kvalita zrna, močovina, inhibitor nitrifikace

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D..