Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Problematika technologie nealkoholického piva v pivovaru Černá Hora
Autor: Ing. David Němec
Pracoviště: Ústav technologie potravin (AF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Tomáš Gregor, Ph.D.
Oponent:Ing. Jitka Procházková
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Problematika technologie nealkoholického piva v pivovaru Černá Hora
Abstrakt:V předkládané bakalářské práci se pojednává o výrobě nealkoholického piva. V první části je vymezen pojem nízkoalkoholické a nealkoholické pivo a jsou zde po-psány dostupné postupy výroby nízkoalkoholických a nealkoholických piv. V další části bakalářské práce je popsáno zařízení pro výrobu nealkoholického piva, které bylo v roce 2007 instalováno do pivovaru Černá Hora jako prototypové zařízení o výkonu 270 l piva bez alkoholu za hodinu. Jedná se o vakuovou rektifikační výplňovou kolonu doplněnou o vařák, odlučovač oxidu uhličitého, dohřívač nástřiku, separátor a kondenzátor lihových par. Kolona byla projektována tak, aby koncentrace oddestilovaného alkoholu byla 40 % obj. a obsah alkoholu v pivu nepřekročil 0,04 % obj.
Klíčová slova:vakuová destilace, postup výroby, nízkoalkoholické pivo

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Tomáš Gregor, Ph.D..