Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:STUDY EVALUTION OF FOREST TRANSPORTATION NETWORK IN SELECTED TERRITORY
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Josef Kundrát
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Studie zhodnocení lesní dopravní sítě na zvoleném území.
Summary:
Bakalářská práce se zabývá zhodnocením lesní dopravní sítě na revíru Lysice. Uvádí základní informace o revíru Lysice, popisuje kategorii, parametry, typ a stav povrchu a odvodnění odvozních cest. Navrhuje opatření vedoucí ke zlepšení technického stavu lesní dopravní sítě. Pro jednotlivé transportní segmenty byla vypočtena současná hustota odvozních cest, jejich průměrná přibližovací vzdálenost a účinnost zpřístupnění. V programu ArcMap 9.3 byly zpracovány mapové podklady lesní dopravní sítě na revíru Lysice.
Key words:
lesní dopravní síť, odvozní cesty, transportní segment, třída, kategorie, vozovka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D..