Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Analysis of Common or Spotted Leopard (Panthera pardus ssp.) breeding in the Czech Republic and Slovakia
Written by (author): Ing. Jan Vašák
Department: Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
Thesis supervisor: prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc.
Opponent:Pavel Brandl, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Analýza chovu levharta skvrnitého (Panthera pardus ssp.) v České republice a na Slovensku
Summary:Cílem práce "Analýza chovu levharta skvrnitého (Panthera pardus ssp.) v České republice a na Slovensku" bylo zhodnocení stavu chovů jednotlivých poddruhů levhartů skvrnitých na základě současné klasifikace druhu a podle jejich stavu v přírodě. Pro chov by měly být preferovány ty poddruhy, jejichž stavy v přírodě jsou nízké. Tato fakta byla porovnána s aktuálním stavem v jednotlivých regionech. Bylo zjištěno, že doporučení k chovu v Evropě jsou poměrně logická, a to na základě ohroženosti, dostupnosti zvířat a tradice. Severní Amerika má v chovu levhartů značnou rezervu, protože je zde doporučen k chovu pouze jediný poddruh. Jsou jisté výhrady k negativnímu doporučení k chovu kriticky ohroženého levharta jávského. Problémem je však velmi omezená dostupnost zvířat k založení a udržení životaschopné populace. Česká a Slovenská republika představují významný region v rámci Evropy; na našem území jsou chovány všechny poddruhy doporučené pro náš kontinent. Můžeme říci, že UCSZ (Unie českých a slovenských zoologických zahrad) tradičně patří mezi aktivní chovatele vzácných poddruhů levharta skvrnitého.
Key words:Panthera pardus, status, paralelní populace, poddruh, chov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review