Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Evaluation of state nad management of small-scale protected areas of the Ostrava region
Written by (author): Ing. Marcela Golisová
Department: Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
Thesis supervisor: Ing. Martin Svátek, Ph.D.
Opponent:Ing. Tomáš Koutecký, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná chráněná území Ostravska
Summary:V této diplomové práci bylo zhodnoceno 15 maloplošných zvláště chráněných území (MZCHÚ) v okresech Frýdek-Místek a Karviná. Hodnocení probíhalo dle Metodiky hodnocení stavu a péče v maloplošných zvláště chráněných území (Svátek, Buček, 2005), a byly navrženy optimalizační opatření, která směřují ke zlepšení současného stavu a péče. V závěru bylo zjištěno, že dvě území (13,33 %) se nachází ve vynikajícím stavu, 11 lokalit (73,33 %) ve stavu dobrém a dvě území (13,33 %) ve stavu průměrném. Péče o vybraná území je u jednoho (6,66 %) zhodnocena jako vynikající, u jedenácti (73,33 %) jako dobrá a u třech lokalit (20 %) jako průměrná.
Key words:stav chráněného území , plán péče, maloplošné zvláště chráněné území, péče o chráněné území

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Martin Svátek, Ph.D..