Základné informácie o univerzite


Táto aplikácia zobrazuje základné kontaktné údaje na Mendelovu univerzitu v Brne.

Položka
Hodnota
Názov univerzity
Mendelova univerzita v Brne
Skratka univerzity
MENDELU
Poštová adresa na univerzitu
Zemědělská 1, 613 00 Brno
  
IČO
62156489
DIČCZ62156489
 
 
Kontaktný telefón
+420 545 131 111
Fax
+420 545 211 128
Kontaktný e-mail
E-mail na rektorskú kanceláriurektor@mendelu.cz
E-mail na študijné záležitosti
WWW
https://www.mendelu.cz/
 
 
Bankové spojenieKB Brno-Černá Pole, Merhautova 1, 631 32 Brno, Česká republika
SWIFT kód
KOMBCZPP
 
 
Číslo účtu
7200300237/0100
IBAN kódCZ56 0100 0000 0072 0030 0237
 
 
Číslo účtu - doplnková činnosť
7200310267/0100
IBAN kód - doplnková činnosť
CZ70 0100 0000 0072 0031 0267