Projekty


Sociální aspekty celospolečenského využívání lesů

Garant: doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.


Základné informácie   Pracovníci   Výsledky      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Sociální aspekty využívání lesů představují specifikaci diferencovaných porostních typů v životním prostředí člověka, metodické návody hodnocení specifických účinků lesů a predikci ekonomických potřeb společnosti ve vztahu k lesnímu ekosystému. Výsledkem úkolu byla v první fázi diferenciace podkladů sociálně-rekreační a zdravotně-hygienické funkce a jejich zapracování do systematiky hodnotových potenciálů funkcí lesů ČR. Druhá fáze řešení byla zaměřena na formulaci faktoru aktuálního společenského zájmu (FAZ), jako vyjádření míry aktuální společenské poptávky po funkcích lesa.
Druh projektu:eTS VZ (Etapa tematického směru výzkumného záměru)
Pracovisko:Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 1999
Počet pracovníkov projektu:6
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:4
Počet výsledkov projektu:2

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.Řešitel
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.Hlavní řešitel
Ing. Jiří Schneider, Ph.D.Řešitel
RNDr. Vladimír Šedivý, CSc.Řešitel


Nadväznosť na projekty

Nasledujúca tabuľka obsahuje projekty, na ktoré projekt Sociální aspekty celospolečenského využívání lesů nadväzuje.

IdentifikáciaNázov projektuStavGarant projektu
MSM 434100005Trvale udržitelné obhospodařování lesů a krajiny. Od koncepce k realizaci.prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.

Legenda:
Aktívne stavy:podanýprijatýpripravovanýriešenýukončený
Neaktívne stavy:neobhájenýobhájenývyradenýzamietnutýzrušený