Projects


Sociální aspekty celospolečenského využívání lesů

Supervisor: doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.


Basic information         
   


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
Sociální aspekty využívání lesů představují specifikaci diferencovaných porostních typů v životním prostředí člověka, metodické návody hodnocení specifických účinků lesů a predikci ekonomických potřeb společnosti ve vztahu k lesnímu ekosystému. Výsledkem úkolu byla v první fázi diferenciace podkladů sociálně-rekreační a zdravotně-hygienické funkce a jejich zapracování do systematiky hodnotových potenciálů funkcí lesů ČR. Druhá fáze řešení byla zaměřena na formulaci faktoru aktuálního společenského zájmu (FAZ), jako vyjádření míry aktuální společenské poptávky po funkcích lesa.
Kind of project:
eTS VZ (Etapa tematického směru výzkumného záměru)
Department:
Department of Landscape Management (FFWT)
Project status:Completed
Project start date :
01. 01. 1999
Number of workers in the project:
6
Number of official workers in the project:
4
Number of results in the project:2

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

Officer
Official roles
Řešitel
Hlavní řešitel
Řešitel
Řešitel


Link-up to projects

The following table contains projects which the project of Sociální aspekty celospolečenského využívání lesů is a follow-up of.

Identification
Project title
State
Project supervisor
MSM 434100005
Trvale udržitelné obhospodařování lesů a krajiny. Od koncepce k realizaci.
prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.

Key:
Active states:
accepted
completed
in preparation
in progress
submitted
Inactive states:
cancelled
defended
excluded
not defendedrejected