Projects


Sociální aspekty celospolečenského využívání lesů

Supervisor: doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.


Basic information   Workers   Results      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Sociální aspekty využívání lesů představují specifikaci diferencovaných porostních typů v životním prostředí člověka, metodické návody hodnocení specifických účinků lesů a predikci ekonomických potřeb společnosti ve vztahu k lesnímu ekosystému. Výsledkem úkolu byla v první fázi diferenciace podkladů sociálně-rekreační a zdravotně-hygienické funkce a jejich zapracování do systematiky hodnotových potenciálů funkcí lesů ČR. Druhá fáze řešení byla zaměřena na formulaci faktoru aktuálního společenského zájmu (FAZ), jako vyjádření míry aktuální společenské poptávky po funkcích lesa.
Kind of project:eTS VZ (Etapa tematického směru výzkumného záměru)
Department:Department of Landscape Management (FFWT)
Project status:Completed
Project start date :01. 01. 1999
Number of workers in the project:6
Number of official workers in the project:4
Number of results in the project:2

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.Řešitel
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.Hlavní řešitel
Ing. Jiří Schneider, Ph.D.Řešitel
RNDr. Vladimír Šedivý, CSc.Řešitel


Link-up to projects

The following table contains projects which the project of Sociální aspekty celospolečenského využívání lesů is a follow-up of.

IdentificationProject titleStateProject supervisor
MSM 434100005Trvale udržitelné obhospodařování lesů a krajiny. Od koncepce k realizaci.prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.

Key:
Active states:acceptedcompletedin preparationin process of executionsubmitted
Inactive states:cancelleddefendedexcludednot defendedrejected