Projekty


Sociální aspekty celospolečenského využívání lesů

Garant: doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.


Základní informace      Výsledky
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Sociální aspekty využívání lesů představují specifikaci diferencovaných porostních typů v životním prostředí člověka, metodické návody hodnocení specifických účinků lesů a predikci ekonomických potřeb společnosti ve vztahu k lesnímu ekosystému. Výsledkem úkolu byla v první fázi diferenciace podkladů sociálně-rekreační a zdravotně-hygienické funkce a jejich zapracování do systematiky hodnotových potenciálů funkcí lesů ČR. Druhá fáze řešení byla zaměřena na formulaci faktoru aktuálního společenského zájmu (FAZ), jako vyjádření míry aktuální společenské poptávky po funkcích lesa.
Druh projektu:
eTS VZ (Etapa tematického směru výzkumného záměru)
Pracoviště:Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:01. 01. 1999
Počet pracovníků projektu:
6
Počet oficiálních pracovníků projektu:
4
Počet výsledků na projektu:
2

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.
Řešitel
Hlavní řešitel
Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Řešitel
Řešitel


Návaznost na projekty

Následující tabulka obsahuje projekty, na které projekt Sociální aspekty celospolečenského využívání lesů navazuje.

Identifikace
Název projektuStavGarant projektu
MSM 434100005
Trvale udržitelné obhospodařování lesů a krajiny. Od koncepce k realizaci.
ukončený
prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
podaný
přijatýpřijatý
připravovaný
připravovaný
řešený
řešený
ukončený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
neobhájenýobhájený
obhájený
vyřazený
vyřazený
zamítnutý
zamítnutý
zrušený
zrušený