Projekty


Funkční integrace struktur lesních porostů

Garant: doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.


Základné informácie   Pracovníci   Výsledky      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Zpráva předkládá výsledky hodnocení funkční integrace smrkových struktur vzniklých v provozních podmínkách jako odezva lesního ekosystému na různé typy probírkových zásahů. V práci je hodnocen jednak vliv různých typů probírek na celospolečenské funkce lesa, a integrovaný celospolečenský funkční efekt, dále jsou hodnoceny prvky a parametry porostní struktury v interakci k funkčním kriteriím: stabilita porostů, odolnostní potenciál, kriteriím produkční funkce atd.
Druh projektu:eTS VZ (Etapa tematického směru výzkumného záměru)
Pracovisko:Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 1999
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2004
Počet pracovníkov projektu:5
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:3
Počet výsledkov projektu:1

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.Řešitel
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.Hlavní řešitel
Ing. Jiří Schneider, Ph.D.Řešitel