Projects


Funkční integrace struktur lesních porostů

Supervisor: doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.


Basic information
   
Workers
   
   
   


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
Zpráva předkládá výsledky hodnocení funkční integrace smrkových struktur vzniklých v provozních podmínkách jako odezva lesního ekosystému na různé typy probírkových zásahů. V práci je hodnocen jednak vliv různých typů probírek na celospolečenské funkce lesa, a integrovaný celospolečenský funkční efekt, dále jsou hodnoceny prvky a parametry porostní struktury v interakci k funkčním kriteriím: stabilita porostů, odolnostní potenciál, kriteriím produkční funkce atd.
Kind of project:
eTS VZ (Etapa tematického směru výzkumného záměru)
Department:Department of Landscape Management (FFWT)
Project status:
Completed
Project start date :
01. 01. 1999
Project close date:31. 12. 2004
Number of workers in the project:
5
Number of official workers in the project:3
Number of results in the project:
1

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.
Řešitel
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.Hlavní řešitel
Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Řešitel