ProjektyHelp


Funkční integrace struktur lesních porostů

Garant: doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.


Základní informace
   
   
Výsledky      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Zpráva předkládá výsledky hodnocení funkční integrace smrkových struktur vzniklých v provozních podmínkách jako odezva lesního ekosystému na různé typy probírkových zásahů. V práci je hodnocen jednak vliv různých typů probírek na celospolečenské funkce lesa, a integrovaný celospolečenský funkční efekt, dále jsou hodnoceny prvky a parametry porostní struktury v interakci k funkčním kriteriím: stabilita porostů, odolnostní potenciál, kriteriím produkční funkce atd.
Druh projektu:eTS VZ (Etapa tematického směru výzkumného záměru)
Pracoviště:Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:01. 01. 1999
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2004
Počet pracovníků projektu:
5
Počet oficiálních pracovníků projektu:
3
Počet výsledků na projektu:
1

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.Řešitel
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Hlavní řešitel
Řešitel