Projekty


Funkční integrace struktur lesních porostů

Garant: doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci   Výsledky      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Zpráva předkládá výsledky hodnocení funkční integrace smrkových struktur vzniklých v provozních podmínkách jako odezva lesního ekosystému na různé typy probírkových zásahů. V práci je hodnocen jednak vliv různých typů probírek na celospolečenské funkce lesa, a integrovaný celospolečenský funkční efekt, dále jsou hodnoceny prvky a parametry porostní struktury v interakci k funkčním kriteriím: stabilita porostů, odolnostní potenciál, kriteriím produkční funkce atd.
Druh projektu:eTS VZ (Etapa tematického směru výzkumného záměru)
Pracoviště:Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:01. 01. 1999
Datum ukončení projektu:31. 12. 2004
Počet pracovníků projektu:5
Počet oficiálních pracovníků projektu:3
Počet výsledků na projektu:1

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.Řešitel
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.Hlavní řešitel
Ing. Jiří Schneider, Ph.D.Řešitel