Projekty


Posouzení míry antropogenního narušení vodního režimu lesních ekosystémů a jeho důsledků na změnu funkčních schopností lesů; návrh revitalizačního managementu. (Řešení pro modelové povodí)

Garant: doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.


Základné informácie   Pracovníci   Výsledky      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je řešen v modelovém povodí na území NP Šumava ve spolupráci se Správou NP. Cílem úkolu je návrh komplexního revitalizačního řešení povodí ve smyslu posílení funkčních schopností lesů negativně ovlivněných antropogenním narušením vodního režimu lesních půd. V prvním roce řešení byl proveden výběr modelového povodí a definován a shromážděn soubor potřebných vstupních dat.
Druh projektu:Iný (Jiný projekt)
Pracovisko:Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Identifikácia projektu:VaV-SM/2/25/04
Identifikácia projektu podľa CEP, CEZ:SM/2/25/04
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2004
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníkov projektu:8
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:8
Počet výsledkov projektu:29

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D.Pracovník
Ing. David SmítkaPracovník
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.Hlavní řešitel
doc. Ing. Petr Hrůza, Ph.D.Řešitel
Ing. Jana Marková, Ph.D.Řešitel
Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D.Pracovník
Ing. Jiří Schneider, Ph.D.Pracovník
doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.Řešitel