Projects


Posouzení míry antropogenního narušení vodního režimu lesních ekosystémů a jeho důsledků na změnu funkčních schopností lesů; návrh revitalizačního managementu. (Řešení pro modelové povodí)

Supervisor: doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.


Basic information   Workers   Results      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Projekt je řešen v modelovém povodí na území NP Šumava ve spolupráci se Správou NP. Cílem úkolu je návrh komplexního revitalizačního řešení povodí ve smyslu posílení funkčních schopností lesů negativně ovlivněných antropogenním narušením vodního režimu lesních půd. V prvním roce řešení byl proveden výběr modelového povodí a definován a shromážděn soubor potřebných vstupních dat.
Kind of project:Other (Jiný projekt)
Department:Department of Landscape Management (FFWT)
Project identification:VaV-SM/2/25/04
Project identification by CPR or CRRP:SM/2/25/04
Project status:Completed
Project start date :01. 01. 2004
Project close date:31. 12. 2006
Number of workers in the project:8
Number of official workers in the project:8
Number of results in the project:29

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D.Pracovník
Ing. David SmítkaPracovník
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.Hlavní řešitel
doc. Ing. Petr Hrůza, Ph.D.Řešitel
Ing. Jana Marková, Ph.D.Řešitel
Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D.Pracovník
Ing. Jiří Schneider, Ph.D.Pracovník
doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.Řešitel