ProjektyHelp


Posouzení míry antropogenního narušení vodního režimu lesních ekosystémů a jeho důsledků na změnu funkčních schopností lesů; návrh revitalizačního managementu. (Řešení pro modelové povodí)

Garant: doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.


Základní informace
      
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Projekt je řešen v modelovém povodí na území NP Šumava ve spolupráci se Správou NP. Cílem úkolu je návrh komplexního revitalizačního řešení povodí ve smyslu posílení funkčních schopností lesů negativně ovlivněných antropogenním narušením vodního režimu lesních půd. V prvním roce řešení byl proveden výběr modelového povodí a definován a shromážděn soubor potřebných vstupních dat.
Druh projektu:
Jiný (Jiný projekt)
Pracoviště:
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Identifikace projektu:
VaV-SM/2/25/04
Identifikace projektu dle CEP, CEZ:
SM/2/25/04
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2004
Datum ukončení projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníků projektu:
8
Počet oficiálních pracovníků projektu:
8
Počet výsledků na projektu:
29

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D.Pracovník
Ing. David Smítka
Pracovník
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Hlavní řešitel
doc. Ing. Petr Hrůza, Ph.D.Řešitel
Ing. Jana Marková, Ph.D.Řešitel
Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D.Pracovník
Pracovník
Řešitel