Projekty


Odvození ekologické újmy způsobené škodami zvěří na lesních ekosystémech

Garant: doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.


Základné informácie   Pracovníci   Výsledky      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cílem úkolu je vývoj metody finančního vyjádření ekologické újmy způsobené škodami zvěří na lesních ekosystémech v návaznosti na metodické postupy hodnocení funkcí lesa, resp. finančního vyjádření újmy na funkcích lesa podle metody Kvantifikace a kvantitativní hodnocení funkcí lesa (Vyskot a kol. 1996 -- 2004). V prvním roce řešení byla provedena vstupní analýza údajů sloužících v provozní praxi k vyjadřování poškození lesních porostů zvěří. Dále byly posouzeny možnosti implementace uvedených parametrů do metody Vyskot a kol. 1996 -- 2004.
Druh projektu:Akt eTS VZ (Aktivita etapy tematického směru výzkumného záměru)
Pracovisko:Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2004
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2005
Počet pracovníkov projektu:5
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:5
Počet výsledkov projektu:1

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Jiří Schneider, Ph.D.Řešitel
Ing. David SmítkaPracovník
doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.Řešitel
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.Hlavní řešitel
Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D.Pracovník