Projects


Odvození ekologické újmy způsobené škodami zvěří na lesních ekosystémech

Supervisor: doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.


Basic information   Workers   Results      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Cílem úkolu je vývoj metody finančního vyjádření ekologické újmy způsobené škodami zvěří na lesních ekosystémech v návaznosti na metodické postupy hodnocení funkcí lesa, resp. finančního vyjádření újmy na funkcích lesa podle metody Kvantifikace a kvantitativní hodnocení funkcí lesa (Vyskot a kol. 1996 -- 2004). V prvním roce řešení byla provedena vstupní analýza údajů sloužících v provozní praxi k vyjadřování poškození lesních porostů zvěří. Dále byly posouzeny možnosti implementace uvedených parametrů do metody Vyskot a kol. 1996 -- 2004.
Kind of project:Akt eTS VZ (Aktivita etapy tematického směru výzkumného záměru)
Department:Department of Landscape Management (FFWT)
Project status:Completed
Project start date :01. 01. 2004
Project close date:31. 12. 2005
Number of workers in the project:5
Number of official workers in the project:5
Number of results in the project:1

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Ing. Jiří Schneider, Ph.D.Řešitel
Ing. David SmítkaPracovník
doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.Řešitel
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.Hlavní řešitel
Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D.Pracovník