Projects


Odvození ekologické újmy způsobené škodami zvěří na lesních ekosystémech

Supervisor: doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.


Basic information   Workers
   
Results   
   


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Cílem úkolu je vývoj metody finančního vyjádření ekologické újmy způsobené škodami zvěří na lesních ekosystémech v návaznosti na metodické postupy hodnocení funkcí lesa, resp. finančního vyjádření újmy na funkcích lesa podle metody Kvantifikace a kvantitativní hodnocení funkcí lesa (Vyskot a kol. 1996 -- 2004). V prvním roce řešení byla provedena vstupní analýza údajů sloužících v provozní praxi k vyjadřování poškození lesních porostů zvěří. Dále byly posouzeny možnosti implementace uvedených parametrů do metody Vyskot a kol. 1996 -- 2004.
Kind of project:Akt eTS VZ (Aktivita etapy tematického směru výzkumného záměru)
Department:
Department of Landscape Management (FFWT)
Project status:
Completed
Project start date :
01. 01. 2004
Project close date:
31. 12. 2005
Number of workers in the project:
5
Number of official workers in the project:
5
Number of results in the project:
1

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Řešitel
Ing. David Smítka
Pracovník
Řešitel
Hlavní řešitel
Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D.Pracovník