Projekty


Odvození ekologické újmy způsobené škodami zvěří na lesních ekosystémech

Garant: doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci
   
      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Cílem úkolu je vývoj metody finančního vyjádření ekologické újmy způsobené škodami zvěří na lesních ekosystémech v návaznosti na metodické postupy hodnocení funkcí lesa, resp. finančního vyjádření újmy na funkcích lesa podle metody Kvantifikace a kvantitativní hodnocení funkcí lesa (Vyskot a kol. 1996 -- 2004). V prvním roce řešení byla provedena vstupní analýza údajů sloužících v provozní praxi k vyjadřování poškození lesních porostů zvěří. Dále byly posouzeny možnosti implementace uvedených parametrů do metody Vyskot a kol. 1996 -- 2004.
Druh projektu:
Akt eTS VZ (Aktivita etapy tematického směru výzkumného záměru)
Pracoviště:
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2004
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2005
Počet pracovníků projektu:
5
Počet oficiálních pracovníků projektu:
5
Počet výsledků na projektu:
1

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. Jiří Schneider, Ph.D.Řešitel
Ing. David Smítka
Pracovník
Řešitel
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.Hlavní řešitel
Pracovník