Projects


Způsoby omezení negativního vlivu spárkaté zvěře na stav lesa

Supervisor: doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.


Basic information   Workers   
   
   


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
Projekt je zaměřen na formulaci způsobů omezení negativního vlivu spárkaté zvěře na stav lesa, jeho nositelem je Ústav pro výzkum lesních ekosystémů (IFER). Část zpracovávaná autory je formulována jako hodnocení vlivu spárkaté zvěře na funkce lesních ekosystémů. Řešení úkolu spočívá ve vyjádření ekologické újmy vznikající v důsledku škod zvěří Podle metody Kvantifikace a kvantitativní hodnocení funkcí lesa (Vyskot a kol. 1996 -- 2004). Ekologická újma v důsledku škod zvěří je vyjádřena jako rozdíl hodnoty celospolečenských funkcí lesa v porostech chráněných (oplocení) a nechráněných před zvěří. V prvním roce řešení byla provedena analýza vstupních dat a formulována metodika výpočtu ekologické újmy s využitím dat statistické inventarizace lesů.
Kind of project:
Other (Jiný projekt)
Department:
Department of Landscape Management (FFWT)
Project identification:VaV-SE/640/5/03
Project identification by CPR or CRRP:
SE/640/5/03
Project status:Completed
Project start date :
01. 01. 2003
Project close date:31. 12. 2005
Number of workers in the project:
6
Number of official workers in the project:6
Number of results in the project:
10

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Řešitel
Hlavní řešitel
Řešitel
Pracovník
Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D.
Pracovník
Pracovník