Projekty


Problematika péče o lesy v okolí hl.m.Prahy s ohledem na formy jejich funkčního využívání

Garant: doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.


Základné informácie   Pracovníci   Výsledky      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cílem projektu je formulace zásad péče o rekreační lesa hlavního města Prahy. V roce 2004 bylo hlavním cílem řešení autorského kolektivu vymezení optimální rozlohy rekreačních lesů města Prahy. Uvedené vymezení bylo provedeno na základě vyhodnocení sociálně-rekreační a zdravotně-hygienické funkce lesa podle metody Kvantifikace a kvantitativní hodnocení funkcí lesa (Vyskot a kol. 1996 -- 2004).
Druh projektu:Iný (Jiný projekt)
Pracovisko:Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Identifikácia projektu:VaV-SL/640/7/03
Identifikácia projektu podľa CEP, CEZ:SL/640/7/03
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2004
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2005
Počet pracovníkov projektu:5
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:4
Počet výsledkov projektu:21

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.Hlavní řešitel
Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D.Pracovník
Ing. Jiří Schneider, Ph.D.Řešitel
doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.Řešitel