Projects


Problematika péče o lesy v okolí hl.m.Prahy s ohledem na formy jejich funkčního využívání

Supervisor: doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.


Basic information   Workers   Results      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Cílem projektu je formulace zásad péče o rekreační lesa hlavního města Prahy. V roce 2004 bylo hlavním cílem řešení autorského kolektivu vymezení optimální rozlohy rekreačních lesů města Prahy. Uvedené vymezení bylo provedeno na základě vyhodnocení sociálně-rekreační a zdravotně-hygienické funkce lesa podle metody Kvantifikace a kvantitativní hodnocení funkcí lesa (Vyskot a kol. 1996 -- 2004).
Kind of project:Other (Jiný projekt)
Department:Department of Landscape Management (FFWT)
Project identification:VaV-SL/640/7/03
Project identification by CPR or CRRP:SL/640/7/03
Project status:Completed
Project start date :01. 01. 2004
Project close date:31. 12. 2005
Number of workers in the project:5
Number of official workers in the project:4
Number of results in the project:21

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.Hlavní řešitel
Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D.Pracovník
Ing. Jiří Schneider, Ph.D.Řešitel
doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.Řešitel