Projects


Problematika péče o lesy v okolí hl.m.Prahy s ohledem na formy jejich funkčního využívání

Supervisor: doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.


Basic information
   
Workers
   
   
   


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
Cílem projektu je formulace zásad péče o rekreační lesa hlavního města Prahy. V roce 2004 bylo hlavním cílem řešení autorského kolektivu vymezení optimální rozlohy rekreačních lesů města Prahy. Uvedené vymezení bylo provedeno na základě vyhodnocení sociálně-rekreační a zdravotně-hygienické funkce lesa podle metody Kvantifikace a kvantitativní hodnocení funkcí lesa (Vyskot a kol. 1996 -- 2004).
Kind of project:Other (Jiný projekt)
Department:
Department of Landscape Management (FFWT)
Project identification:
VaV-SL/640/7/03
Project identification by CPR or CRRP:
SL/640/7/03
Project status:Completed
Project start date :
01. 01. 2004
Project close date:31. 12. 2005
Number of workers in the project:
5
Number of official workers in the project:
4
Number of results in the project:
21

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

Officer
Official roles
Hlavní řešitel
Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D.Pracovník
Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Řešitel
doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.
Řešitel