ProjektyHelp


Problematika péče o lesy v okolí hl.m.Prahy s ohledem na formy jejich funkčního využívání

Garant: doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.


Základní informace
   Pracovníci         


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Cílem projektu je formulace zásad péče o rekreační lesa hlavního města Prahy. V roce 2004 bylo hlavním cílem řešení autorského kolektivu vymezení optimální rozlohy rekreačních lesů města Prahy. Uvedené vymezení bylo provedeno na základě vyhodnocení sociálně-rekreační a zdravotně-hygienické funkce lesa podle metody Kvantifikace a kvantitativní hodnocení funkcí lesa (Vyskot a kol. 1996 -- 2004).
Druh projektu:Jiný (Jiný projekt)
Pracoviště:
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Identifikace projektu:
VaV-SL/640/7/03
Identifikace projektu dle CEP, CEZ:
SL/640/7/03
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2004
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2005
Počet pracovníků projektu:
5
Počet oficiálních pracovníků projektu:
4
Počet výsledků na projektu:21

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Hlavní řešitel
Pracovník
Řešitel
doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.Řešitel