Projekty


Problematika péče o lesy v okolí hl.m.Prahy s ohledem na formy jejich funkčního využívání

Garant: doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci   Výsledky      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Cílem projektu je formulace zásad péče o rekreační lesa hlavního města Prahy. V roce 2004 bylo hlavním cílem řešení autorského kolektivu vymezení optimální rozlohy rekreačních lesů města Prahy. Uvedené vymezení bylo provedeno na základě vyhodnocení sociálně-rekreační a zdravotně-hygienické funkce lesa podle metody Kvantifikace a kvantitativní hodnocení funkcí lesa (Vyskot a kol. 1996 -- 2004).
Druh projektu:Jiný (Jiný projekt)
Pracoviště:Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Identifikace projektu:VaV-SL/640/7/03
Identifikace projektu dle CEP, CEZ:SL/640/7/03
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2004
Datum ukončení projektu:31. 12. 2005
Počet pracovníků projektu:5
Počet oficiálních pracovníků projektu:4
Počet výsledků na projektu:21

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.Hlavní řešitel
Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D.Pracovník
Ing. Jiří Schneider, Ph.D.Řešitel
doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.Řešitel