ProjektyHelp


Řešení technické infrastruktury pro podporu virtuálního výukového prostředí

Garant: Ing. Ludmila Kunderová


Základní informace
   
Pracovníci
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
FRVŠ (Projekt Fondu rozvoje vysokých škol)
Pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Identifikace projektu:
212/2002 - A
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2002
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2002
Počet pracovníků projektu:
3
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:
1


Navazující projekty

Následující tabulka obsahuje projekty, které navazují na projekt Řešení technické infrastruktury pro podporu virtuálního výukového prostředí (tematicky, myšlenkově).

Identifikace
Název projektu
StavGarant projektu
Rozvoj distančního vzdělávání na MZLU v Brně
obhájený

Legenda:
Aktivní stavy:
podanýpodaný
přijatý
přijatý
připravovaný
připravovaný
řešený
řešený
ukončený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájenýneobhájený
obhájený
obhájený
vyřazený
vyřazený
zamítnutýzamítnutýzrušený
zrušený