Projekty


Nemocniční a pečovatelská dětská lůžka

Garant: doc. Dr. Ing. Petr Brunecký


Základní informace
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:MPO (Projekt Ministerstva průmyslu a obchodu)
Pracoviště:
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
Identifikace projektu:
FI - IM/229
Identifikace projektu dle CEP, CEZ:
FI-IM/229
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:
12. 05. 2005
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2006
Počet pracovníků projektu:
25
Počet oficiálních pracovníků projektu:25
Počet výsledků na projektu:
21

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
Řešitel
Řešitel
Ing. Milan Šimek, Ph.D.Řešitel
doc. Dr. Ing. Petr Brunecký
Řešitel
Řešitel
Ing. Věra Jančová, Ph.D.
Řešitel
Ing. Zdeněk Muzikář, Ph.D.
Řešitel
Řešitel
Ing. Milan Janský
Řešitel
doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc.Řešitel
Ing. arch. Martin Kovařík, Ph.D.Řešitel
Řešitel
Řešitel
Ing. Vilibald MatýsekŘešitel
Ing. Milan Meloun, Ph.D.
Řešitel
doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D.
Řešitel
Ing. Arnošt TrávníkŘešitel
Pomocník
Květoslava Tobiášová
Pomocník
Řešitel
Řešitel
Řešitel
doc. Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D.
Řešitel
doc. Ing. Jiří Tauber, Ph.D.
Řešitel
Ing. Milan VrbíkŘešitel