Projekty


Nemocniční a pečovatelská dětská lůžka

Garant: doc. Dr. Ing. Petr Brunecký


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:MPO (Projekt Ministerstva průmyslu a obchodu)
Pracoviště:Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
Identifikace projektu:FI - IM/229
Identifikace projektu dle CEP, CEZ:FI-IM/229
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:12. 05. 2005
Datum ukončení projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníků projektu:25
Počet oficiálních pracovníků projektu:25
Počet výsledků na projektu:21

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Pavel HamříkŘešitel
Ing. Zdeněk Holouš, Ph.D.Řešitel
Ing. Milan Šimek, Ph.D.Řešitel
doc. Dr. Ing. Petr BruneckýŘešitel
doc. Ing. Josef Chladil, CSc.Řešitel
Ing. Věra Jančová, Ph.D.Řešitel
Ing. Zdeněk Muzikář, Ph.D.Řešitel
Ing. Josef Pacovský, Ph.D.Řešitel
Ing. Milan JanskýŘešitel
doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc.Řešitel
Ing. arch. Martin Kovařík, Ph.D.Řešitel
Ing. Karel Krontorád, CSc.Řešitel
Ing. Eliška Máchová, Ph.D.Řešitel
Ing. Vilibald MatýsekŘešitel
Ing. Milan Meloun, Ph.D.Řešitel
doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D.Řešitel
Ing. Arnošt TrávníkŘešitel
Jaroslava AulehlováPomocník
Květoslava TobiášováPomocník
Ing. Lucia Haraslínová, Ph.D.Řešitel
Ing. Zdeněk Jergl, Ph.D.Řešitel
Ing. Petr Čech, Ph.D.Řešitel
doc. Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D.Řešitel
doc. Ing. Jiří Tauber, Ph.D.Řešitel
Ing. Milan VrbíkŘešitel