Projekty


Bezpečné lůžko juniorů s parametry EU

Garant: doc. Dr. Ing. Petr Brunecký


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:MPO (Projekt Ministerstva průmyslu a obchodu)
Pracoviště:Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
Identifikace projektu:FD - K3/035
Identifikace projektu dle CEP, CEZ:FD-K3/035
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:01. 05. 2003
Datum ukončení projektu:30. 04. 2006
Počet pracovníků projektu:24
Počet oficiálních pracovníků projektu:24
Počet výsledků na projektu:45

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. Marek JičínskýŘešitel
Ing. Jiří BednaříkŘešitel
Pavel HamříkŘešitel
Ing. Zdeněk Holouš, Ph.D.Řešitel
doc. Ing. Josef Chladil, CSc.Řešitel
Ing. Věra Jančová, Ph.D.Řešitel
Ing. Zdeněk Jergl, Ph.D.Řešitel
Ing. arch. Martin Kovařík, Ph.D.Řešitel
Ing. Karel Krontorád, CSc.Řešitel
Ing. Eliška Máchová, Ph.D.Řešitel
Ing. Vilibald MatýsekŘešitel
Ing. Karel OtrhálekŘešitel
doc. Dr. Ing. Petr BruneckýŘešitel
Ing. Josef Pacovský, Ph.D.Řešitel
doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D.Řešitel
Ing. Milan JanskýŘešitel
Ing. František KachyňaŘešitel
doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc.Řešitel
Ing. Milan Meloun, Ph.D.Řešitel
Ing. Zdeněk Muzikář, Ph.D.Řešitel
Ing. Aleš PetrovskýŘešitel
Ing. Jan PláteníkŘešitel
Ing. Milan Šimek, Ph.D.Řešitel
Ing. Arnošt TrávníkŘešitel