Projekty


Rozvoj IT infrastruktur fakult v rámci koncepce rozvoje univerzitního IS

Garant: Bc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.


Základné informácie
   
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
TRP projekt pro rok 2005 pro technologický rozvoj fakult a rektorátu.
Druh projektu:
RP (Rozvojový projekt MŠMT)
Pracovisko:Ústav pro informační systém (CP)
Identifikácia projektu:
220/2005 - 1e
Stav projektu:
Obhájený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2005
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2005
Počet pracovníkov projektu:8
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:6

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
Bc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
řešitel
Ing. Tomáš Procházkaspoluřešitel
spoluřešitel
spoluřešitel
doc. Dr. Ing. Jiří Rybičkaspoluřešitel
spoluřešitel


Nadväznosť na projekty

Nasledujúca tabuľka obsahuje projekty, na ktoré projekt Rozvoj IT infrastruktur fakult v rámci koncepce rozvoje univerzitního IS nadväzuje.

Identifikácia
Názov projektu
StavGarant projektu
65/2002 - II, 33/2003 - 6a
Bc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.


Nadväzujúce projekty

Nasledujúca tabuľka obsahuje projekty, ktoré nadväzujú na projekt Rozvoj IT infrastruktur fakult v rámci koncepce rozvoje univerzitního IS (tematicky, myšlienkovo).

IdentifikáciaNázov projektuStav
Garant projektu
136/2006 - 4a | TR960181
Rozvoj IT infrastruktury a služeb univerzityBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.

Legenda:
Aktívne stavy:
podaný
prijatý
pripravovanýriešený
ukončený
Neaktívne stavy:
neobhájený
obhájený
vyradený
zamietnutý
zrušený