Projekty


Rozvoj IT infrastruktur fakult v rámci koncepce rozvoje univerzitního IS

Garant: Bc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.


Základní informace
   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:TRP projekt pro rok 2005 pro technologický rozvoj fakult a rektorátu.
Druh projektu:
RP (Rozvojový projekt MŠMT)
Pracoviště:
Ústav pro informační systém (CP)
Identifikace projektu:
220/2005 - 1e
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2005
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2005
Počet pracovníků projektu:8
Počet oficiálních pracovníků projektu:
6

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
Bc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.řešitel
spoluřešitel
spoluřešitel
spoluřešitel
doc. Dr. Ing. Jiří Rybička
spoluřešitel
doc. Ing. Alois Skoupý, CSc.spoluřešitel


Návaznost na projekty

Následující tabulka obsahuje projekty, na které projekt Rozvoj IT infrastruktur fakult v rámci koncepce rozvoje univerzitního IS navazuje.

Identifikace
Název projektu
StavGarant projektu
65/2002 - II, 33/2003 - 6a
Integrace Univerzitního informačního systému do života univerzity
Bc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
Univerzitní informační systém MZLU v BrněBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.


Navazující projekty

Následující tabulka obsahuje projekty, které navazují na projekt Rozvoj IT infrastruktur fakult v rámci koncepce rozvoje univerzitního IS (tematicky, myšlenkově).

Identifikace
Název projektu
Stav
Garant projektu
136/2006 - 4a | TR960181Rozvoj IT infrastruktury a služeb univerzity

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
přijatý
připravovaný
řešený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájenýobhájenývyřazený
zamítnutý
zrušený